Müşteri GirişResmi Gazete

TCMB Döviz Kurları

manşetler

Pratik Bilgiler PDF Yazdır E-posta

  Amortisman Sınırı
  Amortisman Oranları
  Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
  Asgari Ücret ve Hesaplamalar
  Aylık Sakatlık İndirim Tutarları
  Bağ-Kur Prim ve Kesenek Tutarları
  Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
  Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
  Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
  Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
  Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2008 Yılı)
  Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
  Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
  Dönemler İtibariyle Asgari Ücret
  Elli (50) ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan
  Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
  Emlak Vergisi Oranları
  Fatura Düzenleme Sınırı
  Geçici Vergi Oranları
  Gecikme Zammı Oranları
  GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
  Had ve Miktarlar (2009 Yılı)
  Hesaplamalar
  İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
  İnternet Vergi Dairesi
  İş Kanunu'na Göre Uygulanacak Para Cezaları
  İşsizlik Sigortası Prim Oranları
  Kıdem Tazminatı Tavanı
  Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
  Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
  Özel Usulsüzlük Cezaları
  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
  Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
  Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
  Sorgulamalar
  SPK Fiyat Endeksleri
  SSK Gecikme Zammı Oranları
  SSK Prim Oranları
  SSK’ya Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
  Tek Düzen Hesap Planı 
  Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları
  Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
  Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları
  Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) 
  Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100)
  Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
  Türkiye Muhasebe Standartları
  Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
  Ücretlerde Damga Vergisi Nispetleri
  Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
  Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
  Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100)
  Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
  Veraset ve İntikal Vergisi Tarifeleri
  Vergi Kodları
  Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
  Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
  Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
  Yatırım İndirimi Uygulaması
  Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
  Yeniden Değerleme Oranları
  Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
  Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
  Yıllık Ücretli İzinler
  Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulmasını Gerektiren Borç Miktarı

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ PRATİK BİLGİLER SAYFASI