Müşteri GirişResmi Gazete

TCMB Döviz Kurları

manşetler

Başvuru Belgeleri PDF Yazdır E-posta

 İŞYERİ AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER
1- İKAMETGAH SENEDİ (4 Adet)
2- NÜFUS CÜZDAN SURETİ (4 Adet) (Noter Onaylı)
3- İMZA SİRKÜLERİ (4 Adet) -ŞAHIS İÇİN İMZA BEYANNAMESİ
4- FOTOĞRAF (3 Adet)
5- SABIKA KAYDI
6- KİRA KONTRATI
7- NÜFUS CÜZDAN FOT. (3 Adet) 
 
MERKEZİ BAŞKA V.D.OLUP ŞUBE İŞE BAŞLAMA
1- SİCİL TASTİKNAMESİ
2- FAALİYET BELGESİ
3- ANA SÖZLEŞME
4- KİRA KONTRATI
5- KARAR
6- İŞE BAŞLAMA FORMU
 
ORTAKLARLA İLGİLİ OLAN EVRAKLAR
7- İKAMETGAH
8- NÜFUS CÜZDANI SURETİ
9- İMZA SİRKÜSÜ 
 
YABANCILARIN VERGİ DAİRESİNE KAYDI
1- GELDİĞİ ÜLKEDEN ALACAĞI VERGİ SİCİL KAYDI
2- DİPLOMA VE SERTİFİKALAR
3- NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELİ DİPLOMA SURETİ
4- NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELİ PASAPORT SURETİ
5- GEÇERLİ İKAMET TEZKERESİ-EN AZ 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ İÇİN BULUNDUĞU ÜLKEDEN KONSOLOSLUĞA BAŞVURU YAPILACAK VEYA TÜRKİYEDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPILACAK
 
YABANCILARDA OTURMA İZNİ ALMA
1- NOTER ONAYLI PASAPAORT
2- VARSA GAYRİMENKUL TAPUSU
3- 4 ADET FOTOĞRAF
4- HARÇ YATIRILACAK
5- EMNİYETMÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURU YAPILACAK LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN 2
6- ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMELERİ
7- DİLEKÇE
8- KAYIT BEYANNAMESİ
9- İMZALI GRUP LİSTESİ
10- T.S.T.NÜN 29. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME 
 
YABANCI PERSONEL ÇALIŞ.İZİN BEL.İÇİN
1- DİLEKÇE
2- 4 ADET MÜRACAAT FORMU,VESİKALIK FOTOĞ.
3- PASAPORT TÜRKÇE TERCÜME NOTER TASTİKLİ
4- ÖZGEÇMİŞ(DETAYLI OLACAK)NOTER ONAYLI
5- ÖĞRETİM DURUMU(İSPATLAYICI BEL.NOT.ONAYLI
6- MESLEKİ KONUMU(MES.EĞ.GER.NOT.TAST.BELGESİ
7- YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA SEBEBİ DETAYLI
8- ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
9- İMZA SİRKÜLERİ
10- VEKALETNAME
11- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
12- ODA KAYIT SURETİ 
 
TİCARET ODASI HAKİKİ ŞAHIS KAYIT EVRAK
1- VERGİ LEV.VE TUTANAK FOT. (2 Adet)
2- İKAMETGAH BELGESİ (2 Adet)
3- NÜFUS CÜZDAN SURETİ (2 Adet)
4- VESİKALIK FOTOĞRAF (2 Adet)
5- İMZA SİRKÜLERİ (asıl+fot.) (2 Adet)
6- SABIKA KAYDI (1 Adet)
7- KAYIT BEYANNAMESİ
8- İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
9- T.S.T.29 Mad. GÖRE TAHHÜTNAME
10- ORTAKLIK HİSSELERİNİ GÖSTEREN BELGE
11- USTALIK BELGESİ 
 
TİCARET ODASI HÜKMİ ŞAHIS KAYIT EVRAK
1. NOTERDEN ONAYLI ANA SÖZLEŞME 6 ADET
2. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN MUHTAR VEYA NOTERDEN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ 3 ADET
3. İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
4. T.S.T.29. MADDESİNE GÖRE TAAHHÜTNAME
5. DİLEKÇE
6. KAYIT BEYANNAMESİ
7. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN MUHTARDAN ONAYLI İKAMETGAH BELGESİ(3 ADET)
8. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN FOTOĞRAFI 3 ADT
9. MÜDÜRÜN İMZA BEYANNAMESİ
10.YETKİLİ TARAFINDAN HESAPLANMIŞ"ŞİRKET BİLDİRİM FORMU" (4 ADET) 
 
LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN EVRAKLAR
1 - TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME
2 - KURULUŞUNDAN İTİBAREN ŞUBE AÇILIŞINA KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE TESCİL EDİLEN EVRAKLARDAN VE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİNDEN TARİH SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞ SİCİL MEMURLUĞUNDAN ONAYLI İKİŞER
ADET SURET
3 - ŞUBE AÇILIŞI İÇİN T.S.T.55.MADDEYE GÖRE DÜZENLENMİŞ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE
4 - ŞUBE AÇILIŞINA İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI ÜÇ ADET KARAR SURETİ.BUKARARDA;ŞUBE
ÜNVANI,SERMAYESİ,YETİLİLERİ(İKAMET ADRESLERİ YAZILI OLARAK),ADRESİ VE FAALİYET KONUSU AÇIKÇA BELİRTİLECEK
5 - ŞUBE YETKİLİSİNİN İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUSCÜZDAN,İKAMETGAH BELGELERİ,SABIKA KAYITLARI,FOTOĞRAFLARI YABANCI UYRUKLU ŞİR.TİC.ODASI TESCİLİ
-NOTER ONAYLI SÖZLEŞMELER
-TC.UYRUKLU ORTAĞIN ONAYLI İKAMETGAH VE
NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 3 ER ADET 2 FOTOĞ.
-YABANCI UYRUKLU ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE:
.Tercüme dedilmiş noter onaylı pasaport
sureti 2 asıl 1 fotokopi,2 adet fotoğraf
-YABANCI ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE:
.Tercüme edilmiş apostil,veya konsolosluk
onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi 1 asıl fotokopi
.tercüme edilmiş apostil onaylı sicil özeti,1 asıl 1 fotokopi,
.Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya
konsolosluk onaylı vekaletname (iştirak olunacak şirket ve bu şirkette
kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecek) yabancı uyruklu temsilcinin
tercüme edilmiş noter oneylı pasaport sureti  
  
TİCARET ODASI HİSSE DEVRİ İÇİN BELGE
1- DİLEKÇE
2- HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ 2 ASIL 1 FOT.
3- ORTAKLAR KURULU KARARI 2 ASIL 1 FOT.

 

 

*-*-*-*YENİ ORTAK GİRİYORSA-*-*-*-*-*-
4- SABIKA KAYDI
5- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 2 ADET
6- İKAMETGAH İLMUHABİRİ 2 ADET
7- FOTOGRAF 3 ADET
8- 71.MADDE(ORTAK BİLDİRİM FORMU)
9- İMZA SİRKÜSÜ 2 ADET
 
TİCARET ODA VİZE BAŞVURULARI İÇİN BELGE
1. PASAPORT (en az 6 aylık geçerlilik)
2. VERGİ LEVHASI FOT.(NOTERDEN TASTİKLİ)
3. GAYRİMENKUL FOT. (TAPU, VS...VARSA)
4. BANKA HESAP CÜZDANI (HESAP VARSA)
5. DAVETİYE (İŞ BAĞLANTISI GÖSTEREN DAV.
6. ODA KAYIT SURETİ
7. FAALİYET BELGESİ
8. VİZE REFERANS BELGESİ
9. TİCARET SİCİL GAZETESİ
10.VİZE İŞLEM MASRAFI / ….. YTL
11.İMZA SİRKÜLERİ (noterden olacak)
12.VİZE TALEP FORMU (odadan talep edilir
13.1 FOTOGRAF
14.TİCARET ODASI DIŞINDA VARSA,ODA , DERNEK,VAKIF,VS.KAYIT BELGESİ
15.EŞLER REFAKAT EDİYORSA ŞİRKET ORTAĞI İSE AYNI EVRAKLAR VERİLİR,EV HANIMLARI İÇİN EVLİLİK CÜZDANI ASLI GEREKİR.
16.KONS.VİZE ÜCRETİ OLARAK: 1ay …6ay … yıl ….,2yıl ….,3yıl ….. 
 
ŞİRKET İMZA SİRKÜSÜ İÇİN İSTENİLEN BELGE
1- SİCİL TASTİKNAMESİ
2- ANASÖZLEŞME GAZETESİ

TASFİYE KARARININ TESCİLİ İÇİN
1 - TASFİYE KARARI 2 ASIL 2 SURET
( 15 gün içinde )
2 - TASFİYE BAŞLANGIÇ BİLANÇOSU
( Tasfiye kararıyla aynı tarihli )
( Müdür tarafından imzalanmış )
3- …..YTL CİVARINDA MASRAF
 
KOOPERATİF TESCİLİ İÇİN GEREKENLER
1- ANA SÖZLEŞME
2- TİCARET BAKANLIĞI İZİN YAZISI
3- KAYIT BEYANNAMESİ (YÖN.KUR. iMZALI)
4- ORTAKLARIN NÜFUS CÜZDAN SURETLERİ
5- ORTAKLARIN İKAMETGAH SENEDİ
6- ORTAKLARIN SABIKA KAYITLARI
7- YÖNETİCİLERİN İMZA SİRKÜLERİ
8- 31/10/2000 GÖRE 3 YÖN. 7 ÜYELİ İÇİN
…YTL TSH+ …YTL GAZ H + …YTL ODA HARCI
TOPLAM ….YTL TESCİL MASRAFI 
 
TEKEL''E KAYIT İÇİN
1-EMNİYETTEN ALINAN RUHSAT
2- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
3- SABIKA KAYDI
4- DERNEK FAALİYET BELGESİ
5- ONAYLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
6- 1 ADET RESİM
7- ……….YTL DAMGA VERGİSİ
8- ŞİRKET İSE İMZA SİRKÜLERİ SİGORTALININ YURT DIŞI VİZESİ İÇİN
SİGORTALIYA GİDECEĞİ ÜLKEDEN DAVETİYE
VARSA BU DAVETİYE İLE SSK''YA GİDİP GEREKLİ EVRAKLARI ALABİLİR. DAVETİYE YOKSA EN SON GİRDİĞİ İŞYERİNDE EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI GEREKİR. 
 
TEKEL RUHSATI YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN ;
1-….. YILINA AİT TÜM SİGARA VE İÇKİ
ÜRÜNLERİ SATIŞ TUTARINI GÖSTERİR BYN
2- ODADAN ALINACAK …… YILI FAAL.BELGESİ
3- VERGİ DAİRESİNDEN ALINACAK HARÇ MAKBUZUNUN ASLI VEYA FOTOKOPİSİ
4- …..YTL TUTARINDA DAMGA VERGİSİ
5- 1 ADET FOTOĞRAF VE 1 ADET BÜYÜK ZARF
6- BAYİİ TANITIM KARTI VE TEKEL SATIŞ “TUTARI 
 
İÇKİLİ İŞYERİ RUHSATI
-TAPU (Noter Onaylı)
-İSKAN
-ODA KAYDI
-NUMARATAJ BELGESİ (Berlediye''den)
-EMLAK BORCU YOKTUR. (Belediye''den )
-KİRA KONTRATI (Noter Onaylı)
-BAĞ-KUR VEYA SSK KAYIT BELGESİ
-2 ADET FOTOĞRAF
-ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİ
-ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ
-VERGİ LEVHASI
-1 ADET İKAMETGAH
-2 ADET NÜFUS CÜZDANI SURETİ
-SABIKA KAYDI
-OKUL VEYA CAMİYE 100 M UZAKTA OLMALI
-GBT SORGULAMASI ( Belediye''den)
 
İÇKİLİ YERLER VE KAHV.İÇİN İSTENİLEN BEL
1-TAPU FOTOKOPİSİ(TASTİKLİ TAPU SENEDİ)
2- KİRA KONTRATI (NOTERDEN TASTİKLİ)
3- İKAMETGAH İLMUHABERİ
4- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
5- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
6- SABIKA KAYDI
7- İMZA SİRKÜSÜ
8- ODA KAYDI BELGESİ
9- VERGİ LEVHASI BELGESİ
10-KAYMAKAMLIKTAN HAVALELİ DİLEKÇE
11- 2 ADET TELLİ DOSYA (YARIM KAPAK)
12- 2 ADET ÖRNEK FİŞİ- 2 ADET POSTA PULU
13- 4 ADET FOTOGRAF
14- PARMAK İZİ SİCİLİ (ASAYİŞ BÜRODAN)
15-BULAŞICI HASTALIKLARI OLMADIĞINA DAİR UZMAN HEKİMDEN ALINACAK SAĞLIK RAPORU

NOT: ŞİRKET ADINA KAYIT OLUNACAKSA
- RESMİ İLAN GAZETESİ
- YÖNETİM KURULU KARARI TUTANAĞI
- YETKİ BELGESİ MÜD.İÇİN YÖN.KARARI SÜRTİ
 
ESNAF SANATKARLAR SİCİLİNE KAYIT İÇİN
1- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ (1 Adet)
2- İKAMETGAH BELGESİ (1 Adet)
3- NÜFUS CÜZDAN SURETİ (1 Adet)
4- VESİKALIK FOTOĞRAF (4 Adet)
5- KAYIT İÇİN ÖDENECEK………YTL
6- MÜKELELFİN KENDİSİ

NOT: Esnaf sicilden alınan kayıt
evraklarıyla ESNAF ODASINA kayıt
yapılacak ve ..............YTL ödeyecek

ESNAF VE SAN. ODASI
1- İKAMETGAH
2- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
4- 6 ADET FOTOĞRAF
5- KAYIT İÇİN ÖDENECEK ……YTL
 
SSK İŞYERİ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
ŞAHISLAR İÇİN
1- 1 ADET İKAMETGAH İLMUHABERİ
2- 1 ADET NÜFUS CÜZDANI SURETİ
3- 1 ADET İMZA SİRKÜSÜ
4- 1 ADET VERGİ LEVHASI FOTO.
5- İŞYERİ BİLDİRGESİ (3 ADET)
BİLDİRGEYİ VEKALET İLE İMZAYALAYAN KİŞİ
VARSA VEKİLİNDE YUKARIDAKİ EVRAKLARI
TAMAMLANACAKTIR. +EK11 
 
ŞİRKET S.S.K.''YA KAYIT İÇİN
1- ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ VEYA SİCİL GAZETESİ
2- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
3- ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN NÜFUS CÜZ.SURETİ
4- ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İMZA SİRKÜLERİ
5- ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İKAMETGAH BELGESİ
(şirket imza sirküsü de olabilir.)
Hepsinin Fotokopileri Yeterli 

SSK DOSYASI (özel Bina) AÇILMASI İÇİN :
1- İKAMETGAH SENEDİ / 1
2- NÜFUS CÜZDAN SURETİ / 1
3- İMZA SİRKÜLERİ / 1
4- YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ
5- İŞYERİ BİLDİRGESİ (3 Adet)
6- Ek 11 +İNŞAAT RUHSATI (PROJE)
 
SSK RAPOR PARASI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
-İŞYERİNDEN SSK''YA HİTABEN SİGORTALININ
RAPORLU OLDUĞU TARİHLERDE ÇALIŞMADIĞINA
DAİR YAZI.
-ALINAN RAPOR
-RAPOR TARİHİNDEN ÖNCE 120 GÜNÜ GÖSTERİR
VİZİTE KAĞIDI.
-SİGORTALININ KENDİSİ NÜFUS CÜZDANI İLE
BERABER GİDECEK. ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKENLER
KARAR 2 ASIL VE 2 FOTOKOPİ  TAAHHÜTNAME 
 
GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN EVR.
1- TİCARET SİCİL GAZETESİ
2- ODA KAYIT SURET
3- İMZA SİRKÜLERİ
4- VERGİ NUMARASI YAZISI
5- VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEF OLDUĞUNA AİT BİR YAZI ALINMASI
6- VEKALETNAME
 
ŞİRKET ADINA TAPU TESCİLİNDE GEREKLİ EVR
- TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ
- ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ
- YETKİ BELGESİ
- ŞİKETİN VERGİ LEVHASI VEYA VERGİ
NUMARASINI GÖSTERİR BELGE
- ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ
(YABANCI UYRUKLU İSE PASAPORT TERC.)

*******YABANCI ORTAK OLURSA*****
1-FOTOĞRAF 4 ADET
2-PASAPORT FOTOKOPİSİ NOTER ONAYLI YEMİNLİ TERCÜMELİ
3-NOTERDEN ONAYLI HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ
4-KARAR DEFTERİNDE ALINAN KARAR(NOTER ONAYLI)
5-DİLEKÇE

YAZARKASA AYLIK MALİ VERİ ALINMASI
------------PROFİLO NİKKAM 3008---------
Anahtarı z ''ye getir,ilk z numarasını
yaz,son z numarasını 4 rakama sıfır
yazarak tamamlayıp yaz,nakit
------------PROFİLO NİKKAM 5600---------
Anahtarı Z ''ye getir.1 Kasiyer 0000
nakit,ilk z numarasını ve son Z numarası
nı 4 rakama tamamlayarak yaz,nakit,nakit
------------Beko 398 SR----------------
Anahtar Z ye getir.99 00 ilk z noyu yaz
Ara toplam tuşuna bas.Sonra 00 son z
noyu yaz Ara toplam tuşuna bas.Mali Hafı
za raporu çıkmış olacaktır.
--------- 4100 PROFİLO NİKKAM ----------
- anahtar z''de 0000 nakit,
- ilk z no, son z no, kredi
---------- 298 SR BEKO CASIO -----------
- anahtar z''de 99 ilk tarih (g-a-y) ara-
- toplam son tarih (g-a-y) aratoplam
------------- 5400 PROFİLO -------------
- anahtar z''de 1 kasiyer 0000 nakit,
- 00 ilk z sayaç no, 00 son z sayaç no
- kredi
------------ OLİVETTİ 3608 -------------
- 1 kasiyer, 0000 nakit
- 00 ilk z ile - 00 son z raporu
------------- 4009 PROFİLO -------------
- 1 kasiyer - ilk z no,son z no - kredi
------------- BEKO 498 TR --------------
- 3 anahtar, 203 nakit, ilk z no nakit,
- son z no nakit

İŞİ TERK İŞLEMLERİ
1- İLK OLARAK FATURALARI KONTROL EDERİZ.
Belge bilgi formunda yazılı olan fatura
bilgilerinin aynı olması gerekiyor.
2- İŞİ TERK DİLEKÇESİNİ DOLDURUYUORUZ
3- STOKTA GÖRÜLEN MALLARIN ÇIKIŞLARI YAPILIR.
4- DEMİRBAŞLARIN ÇIKIŞLARI YAPILIR.EN SON YAZARKASININ FATURASI KESİLİR.(%8 kdv)
5- SERBEST MESLEK MAKBUZU KESİLİR
6- KAPANIŞ YAPARKEN KDV Yİ KONTROL EDERİZ
-Vergi levhası
-Faturalar
-Fatura bilgi formu
-Yazarkasa levlası
-Yazarkasa
-İşi terk dilekçesi