Müşteri GirişResmi Gazete

TCMB Döviz Kurları

manşetler

2015/20 İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Hatırlatma PDF Yazdır E-posta

 Özet: İndirimli orana tabi işlemlerden yıl içinde mahsuben iadesi yapılmayan tutarların beyanı hakkında hatırlatmalar bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.

Açıklamalar

İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde mahsuben iadesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılarak 406 kodlu satırda beyan edilmektedir. 
 
Bu şekilde devreden vergi tutarından çıkarılıp mahsuben iadesi talep edilen tutarlardan, iadesi gerçekleşmeyen tutarlar, en erken, izleyen vergilendirme dönemine; en geç, izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, "İndirimler" kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 no.lu "İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV" satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarlarına dahil edilebilecek ve daha sonraki iade taleplerinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 
 
Bu şekilde iadesi gerçekleşmeyen tutarların devreden KDV hesabına dahil edilmesi, söz konusu tutarlar itibariyle iade talebinden vazgeçildiğini gösterecektir. 
 
Ancak; devreden KDV tutarına dahil edilen bu tutarlar, yıllık iade uygulaması kapsamında yeniden iade konusu yapılabilecektir.
 

Bu nedenle, mükelleflerin, Ocak 2015 dönemine ilişkin olarak verilecek KDV beyannamelerinde, 2014 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade talebinde bulunup da mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarları, en geç 2015 takvim yılı Ocak vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin 106 no.lu satırına yazmaları hususunu dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.