Müşteri GirişResmi Gazete

TCMB Döviz Kurları

manşetler

2015/19 Engelli Çalışanlar Hakkında Duyuru PDF Yazdır E-posta

 Özet: SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2015 tarihli duyurusunda 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30. Maddesi’nin altıncı Fıkrası’na istinaden sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri için açıklama yapılmıştır.

Açıklamalar:
 
Çalışma kaybı %40’tan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan Fıkra’da yer alan şartların sağlanması kaydıyla, her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmektedir. Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirilmek istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu’ndan alınan web servis aracılığıyla e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 Sayılı Kanun numarasını seçerek gönderebilmektedirler.
Bahsi geçen duyuruya göre; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30. Maddesi’nin altıncı Fıkrası’na istinaden sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri tarafından teşvik kapsamında bildirilecek engelli sigortalıların e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı üzerinden tanımlaması yapılabildiğinden, 2015/Ocak ayı dahil olmak üzere bundan böyle gerek teşvikten yararlanma sırasında gerekse her yıl Ocak ayı içinde kuruma ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumu’ndan onaylatılarak Kurum’a ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.